Thursday, December 03, 2009

ANG MGA PANGYAYARI SA PILIPINAS AY PARANG PELIKULA AT KOMIKS

Heto na naman ang isa:

3 Comments:

At Saturday, December 05, 2009 6:18:00 PM, Blogger kc cordero said...

kaya mag-iingat kayo ni meng!

 
At Saturday, December 05, 2009 7:02:00 PM, Blogger Randy P. Valiente said...

kaya hindi na ako masyadong naglalalabas (lol)

 
At Monday, December 07, 2009 8:11:00 AM, Anonymous ROMIWORKS┬« said...

buti di na ako sumabay sa iyo pagpunta sa SP Comics Festival :)

 

Post a Comment

<< Home