Tuesday, February 16, 2010

Can Comics Be Literature?

A day before ng pagsasalita ko sa 2nd Faculty Symposium on Visual Arts na ginanap sa PUP noong Biyernes ay nagpakundisyon muna ako sa panonood sa mga videos at pagbabasa ng mga articles tungkol sa komiks. Isa ito sa pinanood ko na nagustuhan ko:

1 Comments:

At Friday, February 19, 2010 6:39:00 pm, Blogger Solo said...

IT already IS.

 

Post a Comment

<< Home