Sunday, January 25, 2009

SHORT VIDEO OF ALEX NIÑO TALKING

Nakakuha ako ng maikling footage ng event noong nakaraang Friday. Makikita ninyo na ang event ay parang round-table discussions kung saan puwedeng magtanong ang bawat isa. Nagustuhan ko ang ganitong eksena dahil mas malapit ka sa speaker, at ang speaker din naman ay malapit sa audience, mas intimate ang bonding. Pasensya na at hindi masyadong maganda ang pagkakakuha ko dahil hindi ko napaghandaan kung saan ako pupuwesto, nakapalibot lang kasi kami sa isang bilog na mesa.

Maraming kasamahan sa komiks ang nanghinayang dahil hindi nga masyadong nai-promote ang event na ito. Ang totoo kasi ay nangyari ang event na ito dahil sa animation sa pag-iimbita ng CREAM. Nangako naman si Mang Alex na marami pang pagkakataon na magsasalita siya sa harap ng mga tao dahil sinabi niya na nag-i-enjoy siya sa ganitong mga usapan at gusto rin niyang mag-share ng kanyang mga experiences at nalalaman.

2 Comments:

At Sunday, January 25, 2009 2:17:00 pm, Anonymous Carlo P said...

Sir Request! : Transcript! LOL, joke

magtatagal ba sina Alex dito, or nakaalis na? Marami ngayon lang nakakaalam, at nanghihinayang

 
At Sunday, January 25, 2009 2:44:00 pm, Blogger Randy P. Valiente said...

Hindi ko alam kung magtatagal siya dito. Ang alam ko lang e may project siya with Hans Bacher tungkol sa animation, hindi ko lang sure kung dito sa Pilipinas gagawin ang production. To know more about the organizer of the said event, ito ang link: http://creativemediaphils.com

 

Post a Comment

<< Home