Thursday, October 13, 2005

LIBRE BASA 3

Naglabas noong late 90s ang Sonic Triangle Publication ng komiks na kasinlaki ng Dividendazo (leaflet na ginagamit ng mga tumataya sa karera ng kabayo). Ang nasa isip noon ng mga editor ay mas madali daw itong bitbitin at madaling maitago sa bulsa.

Title: AKO AT ANG MUSIKA
Artist: Louie Celerio
Salamin ng Lagim Komiks
Cover Art: Toti Cerda
3 Comments:

At Tuesday, October 18, 2005 11:27:00 pm, Blogger Bong Leal said...

Uy talaga? ganyang pormat ng komiks?
hindi ko yata nakita yan...
hanggang saan umabot ang distribution nito
Metro Manila lang ba? At hanggang kelan tumagal?

 
At Wednesday, October 19, 2005 11:03:00 am, Blogger Randy P. Valiente said...

Umabot din ito hanggang sa province. Pero hindi nagtagal, nakalimang labas lang yata, tinigil na. Hindi rin naman kasi mabili.

 
At Thursday, October 27, 2005 4:56:00 pm, Blogger monsanto said...

di ko rin alam ito ah? sayang mukhang interesting at Toti Cerda pa ang cover!

 

Post a Comment

<< Home