Friday, October 07, 2005

Q6

"Mas exciting sa akin ang magsulat sa komiks. Mas gumagana ang creativity at imagination ko. Kapag nagsusulat kasi ako ng features sa magazine, lagi na lang may nakalatag na reference sa harap ko. Alam mo ‘yun, kailangang laging may basehan ang sinusulat mo. Sa komiks, nai-enjoy mo ang freedom."

Ida Parane
Writer

4 Comments:

At Tuesday, June 20, 2006 4:34:00 am, Anonymous Anonymous said...

it is time for you to move on... that industry is dead. it is history. you are so pathetic living in a world that's faded already. change careers, make money...ciao!

 
At Tuesday, June 20, 2006 7:33:00 am, Anonymous Anonymous said...

What up to this blogger!
You are such a charlatan and a poseur!

 
At Friday, June 23, 2006 3:06:00 am, Anonymous Anonymous said...

Dear Randy,

If you make up stories and tell lies, then you truly live in your own little fantasy-komiks world. You sir, should get a big fat L posted on your forehead. The things you go through just to make lies! You have a lot of time on your hands, don't you Ninja kid? lol! You pitiful fool...tsk tsk tsk. Act your age you loser!

 
At Friday, June 23, 2006 4:30:00 pm, Blogger Randy P. Valiente said...

hey whatever-
sorry to disappoint you man, pero gusto ko sana marinig in a nice way kung anong lies ang tinutukoy mo. para naman masagot ko ng maayos. mahirap kasi nangangapa ako kung ano ang sinabi ko dito na mali. sana naman ay malaman ko. ok lang na hindi ka magpakilala basta malaman kolang kung saan at ano ang dapat kong tingnan sa mga sinulat ko. hindi biro ang laglaga ng ganitong blog dahil alam ko na maraming tao na kokontra sa akin, responsiblity ko ito kaya dapat ay panindigan ko ito. ayokong pagsimulan ng away ang kung anumang sionulat ko ditokaya habang maaga ay gusto ko nang sagutin agad ang mga paratang sa akin. thanks

 

Post a Comment

<< Home