Wednesday, September 21, 2005

Q3

“Sa napansin ko, nagkaroon ng malaking agwat ang management at ang maraming writers at illustrators. Ilang beses na kaming nakipag-meeting, nagbibigay ng suggestions, pero maraming ideas galing sa aming mga contributors ang hindi nabibigyang pansin.

Suwerte na lang siguro ang ilang taong malapit sa management dahil mas nabibigyan sila ng maraming oportunidad. Ang labanan sa publication ay tulad din ng ibang kumpanya. May sipsipan, may palakasan at may bata-bata.

Nagtayo kami ng organisasyon, pero hinarang kaagad nila (ng management). Para bang takot na takot sila na may samahan ng mga illustrators dito sa atin. Ang nasa isip agad nila ay baka mag-welga ang mga ito.

Siyempre, ang trabahong ito ay tulong-tulong. Hindi lang isang tao. Kung wala kami, wala rin sila. Kung may pera lang kami, kahit wala sila, kaya naming ituloy ang komiks.”

Perry Cruz
Artist/ Katipunan ng mga Dibuhistang Pilipino

0 Comments:

Post a Comment

<< Home