Tuesday, September 20, 2005

PAGWASAK SA ‘VISUAL STORYTELLING’

Sa halimbawa kong ito, ipinakita ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging nangingibabaw ang ‘visual storytelling’ sa komiks. Saan natin ihahanay ang ganitong klase ng presentasyon na puro panels lang ang aking ginamit? Maituturing ba nating ‘visual storytelling’ ang paggamit ko ng itim at puting panel?
Ibig ko lang ipakita na napaka-powerful na medium ng komiks at hindi ito kayang ‘ikahon’ lalo pa’t patuloy itong naghahanap ng ibang ‘form’.

1 Comments:

At Monday, November 14, 2005 1:37:00 pm, Anonymous Anonymous said...

Ang masa2bi ko lng,iiral ang pagi2ng imaginative o creative ng taong ti2ngin o ba2sa n2 dhil siguradong iba2 ang maiisip nila...I admire you kuya randy for being such a great artist,keep it up! teeheheheee

 

Post a Comment

<< Home