Tuesday, September 19, 2006

ARTICLES and INTERVIEWS

Nailagay ko na ang ilang articles sa isang section sa gilid ng blog na ito. Mapapansin ninyo na mayroon na ring section ng 'Interviews' (si Dell Barras pa lang ang kauna-unahan kong na-interview at balak ko itong dagdagan sa mga susunod na araw).

Tingnan-tingnan niyo lang din at marami pa akong updates na gagawin sa blog na ito.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home