Sunday, May 10, 2009

SUMMER KOMIKON NGAYONG SABADO NA!


Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa http://komikon.blogspot.com/

2 Comments:

At Wednesday, May 13, 2009 4:49:00 pm, Anonymous Anonymous said...

Ok ah, Manga festival sa Saturday! Mauubos ang pera ko sa pagbili ng mga Indie comics.

 
At Tuesday, May 19, 2009 9:58:00 am, Blogger KLITORIKA said...

Hays naku....wala lang wehehehhee

 

Post a Comment

<< Home