Sunday, January 10, 2010

LLAMMADO

Ang magasing Llamado ay para sa mga mahihilig sa manok at sabong. Mayroong komiks section dito na tungkol din sa manok. Ito ay kasalukuyang inilalabas ng Pit Games Inc.


4 Comments:

At Wednesday, January 13, 2010 4:25:00 pm, Anonymous william said...

Ayos, p're, naka-promote na ang Llamado rito. Napadaan lang at nagbasa-basa.

 
At Thursday, January 14, 2010 5:18:00 pm, Blogger Randy P. Valiente said...

Salamat, pre. Di pa ako nakakabili ng book mo, hayaan mo't hahanapin ko sa bookstore paglabas ko.

 
At Friday, January 22, 2010 8:32:00 pm, Anonymous Anonymous said...

Di ba cruelty sa animals yung pinaglalaban-laban mo ang mga manok? Bakit pa tinawag itong sport kung ganun?

 
At Friday, January 22, 2010 8:57:00 pm, Blogger Randy P. Valiente said...

Sulatan mo ang editor ng Llamado.

 

Post a Comment

<< Home