Monday, April 12, 2010

OUTBOUND 2


Puwede na ang pre-order ng OUTBOUND #2. Nag-contribute lang ako ng black & white chapter cover para sa isang short story sa loob.

Narito ang iba pang impormasyon tungkol sa comics anthology na ito.