Wednesday, March 04, 2009

SUPERHERO-DOMINATED MEDIUMNang mapanood ko ang documentary video na ito ng Discovery Channel, pumasok sa isip ko na talagang SUPERHERO-DOMINATED ANG MEDIUM NG KOMIKS.

Ikinahon nito ang komiks bilang isang porma ng art/literature na superheroes lang ang laman. At vice versa, kapag superheroes din naman ang nagiging paksa, komiks din kaagad ang naiisip ng mga tao.

Kasalanan ito ng American comicbooks. Hindi sa sinasabi kong mali ito, pero sila ang nag-set ng 'views' sa mga taong hindi gaanong kabisado kung ano ang laman ng iba pang komiks. Ang dalawang pinakamalaking publication ng komiks sa buong mundo ay ang Marvel at DC, na 99.9% ng inilalabas ay superhero stories, at widely-circulated, kaya ano pa nga ba ang dapat i-expect ng mga tao.

Tungkol sa video, ang paksa ay ang mga taong nagtataglay ng 'superhero-like qualities' na isang realidad. Kaya ang porma ng presentasyon nito ay 'very comics'. Para ka talagang nagbuklat ng Marvel/DC comics habang pinapanood mo ang video. Maganda rin ang pagkagawa dahil mas naging interesting ang presentation nito dahil nagiging 'pop' sa halip na maging boring na technically-driven scientific documentary.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home