Tuesday, September 26, 2006

DEADLINE

Pasensya na, mga kakomiks. Medyo hindi ko maasikaso pa ang part 3 ng article kong 'Understanding Filipino Komiks'. Tapos na ang buong article na ito, ang problema ko ay ang paghahanap ng supporting images sa mga luma kong komiks at ang pag-scan nito.

Bigla kasi akong nagulat nang biglang bumilis ang deadline ng 'Guardian Empires' at kailangan kong tapusin ito agad. Mawawala ako ng 2 weeks, may mahalagang okasyon akong pupuntahan sa Romblon, then diretso ako ng Iloilo. Ang dadalhin ko lang siguro ay pang-drawing. Hindi ko alam kung may makikita akong internet shop doon sa pupuntahan ko.


Pipilitin kong i-upload ang part 3 ng article ngayong linggo. Siyanga pala, hindi ko rin alam kung lumabas na ang article ko sa Liwayway, wala kasing malapit na newstand dito sa amin. Kung lumabas na, pakibalita na lang sa akin.