Thursday, July 19, 2007

KOMIKS NG DIGMA

Kung inaakala ninyong mga pulitiko lang sa panahon ng eleksyon ang kayang gumawa ng komiks, nagkakamali kayo. Maging mga 'leftist group' ay naglalabas din ng komiks paminsan-minsan lalo pa't may mainit na isyung pulitikal sa Pilipinas. Ang mga komiks na nasa ibaba ay regular na lumalabas noong late 80s hanggang mid-90s at itinitinda ng mura kung hindi man libre sa mga organisasyon at NGOs.

Karaniwang mababasa loob ang mga kuwento ng manggagawa at magsasaka, pagliligtas sa kalikasan, paglaban sa mga mapang-api sa lipunan, at ang pagpapaalis sa US bases noong nasa Pilipinas pa ito.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home