Friday, April 11, 2008

Narito na ang SINDAK!!!

Mabibili na sa 7-11 at Filbars and SINDAK Komiks-Magazine. Malapit na rin itong makita sa National Bookstore. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa http://comicspotting.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home