Thursday, April 17, 2008

RED TORNADO

1 Comments:

At Thursday, April 17, 2008 3:03:00 AM, Blogger TheCoolCanadian said...

Napakalayo na ng drawing mo compared doon sa mga struggling days ninyo ni Alexis. He-he.

Tunay na professional-looking ito at world class.
Puwedeng-puwede talaga.

Congrats.

 

Post a Comment

<< Home