Friday, May 09, 2008

70s ARTISTS WITH COCHING

Perry Cruz, Francisco Coching at Don Santos. Ipinadala ito sa akin ni Mang Don. Kuha ito noong 1980 sa bahay nina Coching sa Pasay.

Kahit na matagal nang tumigil si Coching sa paggawa ng komiks (noon pang early 70s) ay patuloy pa rin siyang dinadalaw ng mga artists at writers noong 80s.

2 Comments:

At Saturday, May 10, 2008 3:40:00 PM, Blogger TheCoolCanadian said...

Randy:

Perry Cruz and Don Santos were already drawing in the 1970s. Both of them drew some of my scripts. Mas mga gurang pa sila sa akin.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

 
At Saturday, May 10, 2008 11:36:00 PM, Blogger Randy P. Valiente said...

O nga, dapat pala 70s artists ito hahaha

 

Post a Comment

<< Home