Thursday, August 27, 2009

PAST WORKS

Narito ang ilan pang concepts na ginawa ko para sa isang full-length 3d animated movie na hindi pa rin naipapalabas. Ang pagkakaalam ko ay maraming binago sa 'feel' ng pelikula kaya hindi ko alam kung alin sa mga concepts ko ang nagamit.

Tinawagan ako ng isang kakilalang art direktor at kung pwede raw makisingit ng storyboard para sa isang commercial. Kapag kaya pa naman ng oras ko ay hindi ako tumatanggi sa trabaho, binigay niya ang detalye ng alas singko ng hapon, at sabi ay kailangan ko daw matapos ng alas otso ng gabi. Balak ko pa sanang umatras kaso siya naman daw ang masisira sa kliyente. Kahit daw mabilisan basta maintindihan ng direktor ang mga eksena. Napasubo na rin naman ako kaya niratrat ko ang trabaho. Ayun ang sasama tuloy ng pigura ng tao dahil stick figure lang ang sketch sabay dineretso ko nang tapusin ang lines pati kulay.

Makalipas ang ilang buwan, nakita ko na lang sa tv ang mga commercials. Iba't ibang version ito pero ito ang madalas kong mapanood.