Thursday, September 28, 2006


Masyado na akong nagiging 'designer' kesa maging illustrator. I'm doing lots of experimentations on the design aspect, including colors, layout, etc. Hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng ginagawa kong ito. Kaya mas marami akong tinitingnan ngayon na design magazines kesa komiks.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home