Monday, April 09, 2007

FORUMS

Narito ang mga forums na dapat ninyong puntahan kung kayo ay mahilig sa komiks at Pinoy art!

Philippine Komiks Message Board
Kailangan lang ninyong mag-register dito para makapasok kayo.

Guhit Pinoy Drawing Board

*****
Makikita ninyo na nagdagdag at nagbawas ako ng mga links (right side). Tinanggal ko na ang mga inactive sites at hindi naman regular na nag-uupdate ng kanilang blog. Dinagdag ko rin ang iba pang sites ng mga kaibigan (mga political creatures hehehe) at baka may magka-interes na bumisita sa kanila.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home