Thursday, August 23, 2007

2ND KOMIKS KONGRESS MOVED!!! (again??!!)

September 11, 2007.

Same time. Same venue.
For details, pls. email komikskongressphil(at)yahoo(dot)com(dot)ph

5 Comments:

At Friday, August 24, 2007 12:40:00 AM, Anonymous Topak You! said...

Talo pa ng komiks congress na yan ang schedule ng barko sa pier!

 
At Friday, August 24, 2007 12:47:00 AM, Anonymous Angelica Panganiban said...

Uso na kasi ngayon ang lindol kaya nag-move.

 
At Saturday, August 25, 2007 6:30:00 PM, Anonymous gerie2c said...

Kaibigan, thanks for the updates...
Sa paglipas ng panahon, sa bawat pagbabago...
Tanging naisin ay maisaayos ang matatag ng samahan ng mga nag mamahal sa industriya ng komiks...
Na sa ikalawang pagkakataon ay maisumulong maitaguyod ang paglikha ng lehitimong samahan.
Masarap pagmunihan ang nalalapit na paglulunsad ng komiks, nasa muling pagbabalik mas marami ang makinabang sa napakaliit pang industriya.
Ang pagkakilala sa bagong pagsibol ng komiks ay sa matatag na pagkakaisa di lang pakinabangan ng iilan.
What is constant in life is change,
change we must if there is a need,
but we only have to learn from it for us to grow...

MABUHAY ANG PINOY KOMIKS!

 
At Sunday, August 26, 2007 10:49:00 PM, Blogger azrael said...

naku..conflict sa UST comic event namin sa sept 11th.

sana mamoved uli ehehee

 
At Tuesday, August 28, 2007 5:50:00 PM, Anonymous Central Bank said...

"Tanging naisin ay maisayos ang maitatag ng samahan ng mga NAG MAMAHAL sa industriya ng komiks"?

Gerie2c, parang agree ako dito sa sinabi mo. Totoo yan. He he. Aba'y tingan mong price ng Topak galing sa Psicom at ng iba pang naglalabasan ngayon. Nag mamahalan.

 

Post a Comment

<< Home