Sunday, November 02, 2008

ANG PAGHAHANAP SA PINAGMULAN NG 'BANIG'

Noong 1989, sinabihan ako ni JC Santiago na kung sakali mang tatambak ang trabaho niya sa komiks ay kukunin niya akong background artist. Kaya bukod sa regular classes namin noon sa Art Nouveau Comics Workshop ay tini-training din niya ako sa paggawa ng background drawings.

Kasama sa mga exercises ko ay ang paggamit ng stippling, crosshatching, at iba pa. Isa sa hindi ko malilimutan na ipinakopya niya sa akin ay itong paboritong background sa mga trabaho ni Francisco Coching:
Hindi ko alam ang tawag dito, tinawag ko na lang itong pansarili na 'BANIG'. Para kasing banig ang hitsura nito. Kung titingnan ninyo ang karamihang gawa ni Coching ay madalas ninyo itong mapansin, ginagawa niya itong pampuno sa background.

Noon ko pa iniisip, saan kaya nakuha ni Coching ang technique na ito? Hindi kasi gumagamit ng ganito sina Hal Foster, Alex Raymond at iba pang mga naunang artist ng komiks. Iniisip ko rin, baka sa mga editorial cartoonists noong araw, pero wala pa rin naman akong kinakitaan, lahat ay puro crosshatch lang.

Noong itayo ng mga 'modern creators' ang Image Comics, nagtaka ako dahil bigla ay nakita ko sa karamihan ng trabaho nilang itong 'banig' technique ni Coching. At hindi lang nila ito basta ginamit, gamit na gamit sa halos ng karamihan sa kanila--Jim Lee, Rob Leifield, Whilce Portacio, Todd McFarlane, etc.

Naisip ko, saan kaya nila ito nakuha? Sa mga artists na nauna sa kanila--Joe Kubert, Neal Adams, Berni Wrightson, Al Williamson? Kay Will Eisner? Kay Jack Kirby? Hindi yata. Sa mga manga artists? Mukhang hindi rin.

Nauna si Coching sa mga ito. 1940's pa ay ginagamit na niya itong 'banig'.

Hindi kaya nakuha ito ng mga American artists sa mga Pilipino na napunta sa US noong 70s? Ang totoo niyan ay hindi ko rin alam ang sagot. Siguro pag nakakita ako ng American comics na mas nauna pa kay Coching at gumagamit ng ganitong technique ay malalaman ko na may pinagkunan nga ito. Pero sa ngayon, wala pa akong maituturo kundi kay Coching mismo.

4 Comments:

At Monday, November 03, 2008 12:02:00 PM, Blogger TheCoolCanadian said...

Randy:

This thing is called in drawing DOTS AND DASHES. This is one of the so-called 4 orders of line.

There are actually only 2 basic kinds of line:
1. CURVED (also known as WAVED)
2. STRAIGHT LINE

All lines, no matter complex can be broken down into these two kinds. But, from these two parents, 3 additional orders (or Sub-categories) of the lines are generated.

The 2nd oeder of lines exists in the combination of the 2 original types. Straight, follwed by curved. Curved, followed by straight. The actual combinations that are possible with curved & strauight lines are ENDLESS.

The THIRD ORDER of line adds a distinctive different feature: this is called the BROKEN LINE. This adds many more variations as any kind of line can be broken, it also adds DOTS & DASHES to the vocabulary of line.

The FOURTH ORDER of line is called LINE WEIGHT or variation in the THICKNESS & THINNESS of lines.

And needless to say, that ALL DRAWINGS are actually based on these 4 orders of lines.

What does DOTS AND DASHES do to a scene in a drawing?

It can add texture and movement to the scene.

This technique shows the expressive use of line. An artist can create a whole world on paper - how a piece of paper can be made to come alive with movement. It can also represent other things in nature, things that are NOT LINES AT ALL which would otherwise be lethargic without the appearance of dots and dashes.

Yes. This technique has been around since time immemorial, and in the old days, dots and dashes were utilized to add some sort of "COLOR" when the scene or illustrations were done in black and white.

The number one user of dots and dashes in local komiks were FV Coching & Emil Rodrigues. Yandoc, Alacala and Redondo did the same.

In western comic books, the number one utilizer of these technique was P. CRAIG RUSSELL, especially when comic books were done comnpletely by hand. Now that the computer is with us, this old technique is a disappearing embellishment. In fact, Zuniga and Stan Drake utilized simply straight lines for their texture.

 
At Monday, November 03, 2008 3:18:00 PM, Anonymous Anonymous said...

Randy,

Masyadong labor-intensive iyan, kaya nga naimbento yung ZIPATONE sheets para hindi na maghirap ang mga artists. Kokortehan mo na lang ng X-acto knife at isalpak sa likod ng drowing mo, presto ! tapos...
Avail of the current technology and innovations sa graphics industry, di ba JM ?


Auggie

 
At Monday, November 03, 2008 11:24:00 PM, Blogger kc cordero said...

may isang style din ng BG na solid black tapos ay kakaskasin ng karayom.

 
At Tuesday, November 04, 2008 2:11:00 PM, Blogger Everlito (ever) Villacruz said...

naalala ko nung time na sa college day pa tayo.itinuro ito sa visual art technic.palagay ko infinite ito.para itong magic na lumalabas nalang sa creation ng artist.

 

Post a Comment

<< Home