Thursday, March 31, 2011

SUMMER KOMIKON 2011

Thursday, March 10, 2011

Atlas and GASI Publ. Reunion (updated)

Nailipat ng April 9, 2011 ang reunion ng GASI, 1pm-10pm, sa naturang venue rin.Mauuna muna ang reunion ng Atlas Publication ngayong Biyernes (1pm onwards) sa bakuran mismo ng Atlas sa 20th Ave., Cubao, QC.