Saturday, November 12, 2011

GUHIT PINOY sa KOMIKON 2011